ÖREGRUNDSRÅDET 

~ Ett nätverk under och i molnet ~

8 april 2024


Öregrundsrådet (tidigare Öregrunds Utvecklingsråd) är ett ideellt nätverk som är religiöst, politiskt och kommersiellt obundet för alla boende i Öregrund. Öregrundsrådet är en del av Hembygdsföreningen.

I Öregrund finns många föreningar som verkar inom vitt skilda områden. Det som saknas är en aktör som tar tillvara boendeperspektivet. Därför finns Öregrundsrådet.


Östhammars kommuns riktlinjer för buller från musikverksamhet

Du hittar riktlinjerna här.


Under våren kommer vi att bjuda in bygg- och miljönämndens ordförande med flera så de får förklara för närboende hur kommunen kommer att sköta tillsynen så att riktlinjerna följs.

Vår namninsamling om ljudnivån sommartid från krogarna i Öregrunds hamn samt Öregrundsrådet skrivit till kommunen finns under fliken dokument eller klicka här

Stort tack till alla som skrivit på namn-insamlingen och även för de många kommentarerna/beskrivningar av hur ni upplever situationen.


Arbetsgruppen består för närvarande av Bobby Lodin, Hans Lindström, Anna Öberg, Olle Pettersson, Ola Palm, Torsten Molarin, Magnus Appelberg, Sakarias Petersson, Christina Hoffman. Den som vill ansluta till Öregrundsrådet är välkommen, förutsatt att man ställer upp på Öregrundsrådets programförk­la­ring, specifikt det inledande stycket.