Dokument

Dokument

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2024-04-29

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2024-04-02

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2024-02-28

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2024-01-31

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-12-07

Östhammars kommuns riktlinjer för buller från musikverksamhet (beslutade 2023-12-06)

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-11-15

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-10-16.

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-09-28.

Skrivelse till Bygg- och miljönämnden i Östhammar kommun 2023-09-06 - Sänk ljudnivån och reglera tiden för krogmusik i Öregrund. "Knapparna" för de två bilagorna till skrivelsen finns nedan.

Namninsamling "Sänk ljudnivån och reglera tiden för krogmusik i Öregrund"

Hur gör andra kommuner med bullrig musik från restauranger?

Öregrundsrådets anteckningar från möte arrangerat av Föreningsrådets i Öregrund med kommunrepresentanter 2023-07-05

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-07-11

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-06-15

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-05-24

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-05-09

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-04-19

Anteckningar från Öregrundsrådets möte 2023-03-28

Brev till kommunstyrelsen om upphandling av nya bryggor runt hamnbassängen Öregrund, 2023-03-15

Tankar om Öregrund - Husbilar på stan?

Anteckningar Öregrundsrådets möte 2023-02-15

Anteckningar Öregrundsrådets möte 2023-01-24

Anteckningar Öregrundsrådet möte 2023-01-04