Frågor som vi driver och bevakar

6 december 2022

  • Utbyggnaden av Öregrunds inre hamn - mycket känsligt kulturmiljöområde
  • Ny vårdcentral på ny plats i Öregrund
  • Demokratiska och transparenta processer innan kommunala beslut 
  • Öppettiderna på Öregrunds bibliotek
  • Statistik från SCB som rör kommunen och Öregrund