Tankar om Öregrund

Husbilar på stan?

Det är varken vanligt eller lämpligt att ha ställplatser för husbilar i en stads mest attraktiva sjönära lägen. Men så är det i Öregrund, där kommunen sedan några år tillbaka har iordningställt så kallade ställ-platser för husbilar på tre platser – vid Sven Persson-hallen, Väster-hamnen och vid hamnpiren. Ytorna för husbilar vid hamnpiren och Västerhamnen borde kunna användas på ett bättre sätt med sitt sjönära läge och fina solnedgångar sommartid. Det finns ju campingplatser både på Gräsö och vid Sunnanöviken som bägge är sjönära och med platser för husbilar, så varför även mitt i stan? Eftersom det ska bli ett omtag i hamnfrågan så bör ställplatsytorna för husbilar tas med i kommunens fortsatta arbete. Hänsyn till stigande havsvattennivå på grund av klimatförändringen måste naturligtvis tas när andra användnings-områden övervägs.

Skickat till kommunstyrelsen 2023-02-28