Så här arbetar vi

24 april 2023

NÄTVERK OCH KOMMUNIKATION

I Öregrund finns redan många föreningar som verkar inom vitt skilda områden. Det som saknas är en aktör som tar tillvara boendeperspektivet. Därför har vi bildat Öregrundsrådet.


Öregrundsrådet är ett nätverk för boende i Öregrund. Vi kommunicerar via:

* vår hemsida
* sociala medier (framför allt Facebook och befintliga grupper)
* anslag och brevlåda på Öregrunds bibliotek
* fysiska stormöten

Vår viktigaste kanal för kommunikation är vår webbsida, tillsammans med anslagstavlan på biblioteket i Öregrund. Här kan du lämna förslag och synpunkter digitalt eller i vår fysiska brevlåda på biblioteket.
Du kan även lämna förslag och synpunkter via denna hemsida under fliken "Dina idéer och förslag", eller skicka  e-post till: oregrundsradet@gmail.com.

DELTA I ÖREGRUNDS UTVECKLING

Öregrundsrådet kommunicerar genom kanalerna ovan. På så sätt hoppas vi kunna nå ut med aktuella frågor och få in synpunkter/förslag som sedan en mindre arbetsgrupp (5 - 10 personer) driver vidare. Behövs det så bildar vi fler arbetsgrupper. Vår förhoppning är att bredden på kommunikationskanaler gör att många får möjlighet att delta.