Dina idéer och förslag

2 januari 2024

Här vill vi få dina idéer och förslag på vilka frågor som vi ska driva. Vi har skapat några kategorier av områden nedan för att lättare kunna sortera och samla frågeställningar.

* Skola och förskola
* Äldreboende
* Parkeringsmöjligheter och andra trafikfrågor, speciellt sommartid
* Utformning och skötsel av parker och andra offentliga rum
* Placering av återvinningsmöjligheter och förpackningsinsamling
* Utveckling av Öregrunds hamnområde

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter så vi kan återkopplat till dig hur vi går vidare med ditt förslag/idé.
På första raden i "Meddelande" anger du vilken kategori ovan som ditt meddelande handlar om.


Skicka meddelande till Öregrundsrådet