Delaktighetsarbetet i Östhammars kommun - en ren och skär skenprocess

14.05.2022

Rådets debattartikel i UNT 14 maj 2022

Historien går igen - Öregrundsborna ska åter kväsas! Öregrund har genom historien varit utsatt för stor avundsjuka från makthavare som resulterat i indragna privilegier för att bedriva utrikes handel och staden har även bränts ned både av svenska makthavare och ryssar för att kväsa invånarna.

Dagens makthavare, som nu är mera lokala, anser att Öregrundsbornas åsikter inte är viktiga när hamnen ska omvandlas till uteserveringar och där kalaset betalas med skattepengar.

Hamnen i Öregrund är ett av Östhammars kommuns viktigaste fönster utåt med flera q-märkta sjöbodar och en kulturhistorisk helhet som är ett riksintresse. I kommunens egen broschyr påstås även att "Här bevarar vi den kulturrika stadskärnan". När stora förändringar ska ske i en sådan miljö ska givetvis Upplandsmuseet kopplas in tidigt och med all information på bordet. Är ett bryggdäck med väggar och tak, om än kanske hopvikbara, framför sjöbodar förenligt med hamnens värden? På kommunsvenska heter det "att stärka attraktiviteten" när detta ska byggas. Det som ska lösas är trafiksäkerheten på land. Men några beslut om att ta bort de uteserveringar som skapar problemen finns inte. Den pilsnern kommer senare kanske de lokala makthavarna tänker. För så är arbetsmodellen i denna kommun där tjänstemännen löser frågorna efterhand för att kunna tillvarata vunnen kunskap, enligt ledande tjänstemäns formulering.

Och, vad ska Östhammars kommun med den "stärkta attraktivitet" till? Fler boende och därmed skatteintäkter vore det naturliga svaret. Istället är det fler sommarturister som betalar skatt i andra kommuner och inte skapar fler arbetstillfällen för oss Öregrundsbor. Var finns kommunens uppsida på investeringarna? Attraktivitet för nya företag och därmed arbetstillfällen i en kommun byggs inte enbart med fler restauranger och namnkunnig krögare, utan istället med ett bra företagsklimat. Dessvärre visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning en dyster bild, där Östhammars kommun i den senaste undersökningen ligger på plats 266 av 290, och tidigare år ännu sämre. Om det ska satsas så är det på företagsklimat istället för turism.

Upprustning av bryggorna i Öregrunds hamn behövs. Men nya inglasade serveringsytor utan kvällssol, som användas kanske 8 veckor om året, bygger inte attraktivitet för nya företag med fler arbetstillfällen och därmed nya kommuninvånare. Hur tänker makthavare och dess tjänstemän?

Löses verkligen Öregrunds trafikproblem under sommaren med ett bryggdäck? För att bedöma om det finns trafikproblem brukar mätningar av trafikflöden göras och personer som sysslar med trafiksäkerhet utvärderar resultaten tillsammans med studier på plats. Men i Östhammar har kommunen gjort en enkät som både ortsbor och besökare fått svara på - här är det enkät-expertisen som gör bedömningen.

Vi som skriver är Öregrunds interima utvecklingsråd, som är en del av kommunens delaktighetsarbete. Vår ambition är att bidra till utvecklingen av Öregrund för fast- och sommarboende, restaurangägare m.fl. Men vi vill värna om det som är unikt i vår lilla stad och som många före oss uppskattat. Badortslivet i slutet av 1800-talet visar på en stark attraktivitet redan då och som vi vill föra vidare. Men det vi möter är makthavare och tjänstemän som inte har intresse eller har förmåga att driva ett delaktighetsarbete.

Det som kommunen kallar delaktighetsarbete betyder att vi blir informerade om vad som ska ske, men ändå inte, eftersom kommunen inte vet hur slutresultat ska se ut - det löser vi efterhand! Vi förstår att det finns många parter att ta hänsyn till. Men om inte det utvecklingsråd som kommunen själv vill ska finnas kan ge något avtryck i en av Öregrunds viktigare omdaningar, så är delaktighetsarbetet inte meningsfullt utan bara en ren och skär skenprocess.

För Öregrunds interim utvecklingsråd: Bobby Lodin, Hans Lindström, Anna Öberg, Magnus Appelberg, Torsten Molarin, Olle Pettersson, Sakarias Peterson, Ola Palm.