Vill du vara med och påverka Öregrunds framtid?

06.12.2021

Öregrunds interima utvecklingsråd arbetar för en nystart av ett ordinarie utvecklingsråd enligt kommunens nya reglemente. Rådet bevakar de områden som är en förutsättning för att Öregrund ska kunna utvecklas, som t.ex. vatten och avlopp, boendemöjligheter, kollektivtrafik, skolan, närservice, äldreboende, etablering av företag, kulturfrågor m.m. Rådet är öppet för alla som bor i Öregrund.
Vill du vara med och påverka Öregrunds framtid?
Mejla ditt namn, telefon och e-post till Sakarias Petersson: sakariasp@gmail.com