Lägesbeskrivning - Öregrunds interima utvecklingsråd

14.07.2022


Utvecklingsrådet är fortfarande interimt och vi vill förklara varför och hur vi tänker framåt. Så här ser förutsättningarna ut: 

Enligt kommunens reglemente för utvecklingsgrupper ska kommun och utvecklingsgrupperna sträva mot:

- Utvecklingsgrupperna ska kunna utgöra ett lokalt bollplank för kommunens tjänstemän vid
handläggning av ärenden där lokal kunskap är värdefull.
- Att tidigt involvera utvecklingsgrupperna i arbetet när det gäller frågor som har stor och långsiktig
betydelse för området.
- Kommunen ska betrakta utvecklingsgrupperna som en tillgång och resurs i det lokala
utvecklingsarbetet.

Varför har ni inte drivit fram ett ordinarie lokalt förankrat utvecklingsråd?

- Pandemi och restriktionerna för möten varade fram till i februari 2022.
- Under vintern, våren och sommaren 2022 har vi, trots stora ansträngningar, inte sett några
tecken från kommunen att gruppen spelar någon roll.
- För att motivera fler att engagera sig anser vi att Öregrunds utvecklingsråd behöver bli respekterade enligt kommunens reglemente, vilket hittills inte skett.

Vilka exempel finns på vad kommunen inte uppfyllt i sitt åtagande enligt reglementet?

- Utvecklingen av hamnen i Öregrund (se längre ned på denna sida - 24 februari 2022).
- Kommunens förslag att sänka hastigheten längs infarten till Öregrund.
- Placering av ny vårdcentralen.
- Utvecklingsrådet har över huvud taget inte blivit informerad om någon fråga från kommunens sida sedan rådet, i dess nuvarande form, startade vintern år 2020.

Vad planerar ni i interima utvecklingsrådet att göra för att ytterligare pröva förutsättningarna för ett ordinarie utvecklingsråd och när?

Förhoppningsvis möts vi av mer respekt av nya tillträdande kommunalråd. I så fall kommer vi att kalla till ett öppet möte för att etablera ett ordinarie råd enligt kommunens reglementet för utvecklingsgrupper, vilket blir efter valet i september 2022.

Vad händer om det inte lyckas?

Då kommer vi att förklara för kommunledning, media och lokalsamhället på vilka grunder vi avvecklar rådet och uppmana till lokalt engagemang i annan form.

Vi tar gärna emot synpunkter på det vi gjort, vad och hur vi ska agera framåt och frågor som du vill att vi ska jobba med. Besök gärna biblioteket i Öregrund där Utvecklingsrådet har en utställning som visar ett alternativt förslag till utformning av bryggorna i Öregrunds hamn. Aktuella öppettider finns här