Nytt namn: Öregrundsrådet

06.12.2022

Den 6 december 2022 tog medlemmarna i utvecklingsgruppen beslut om att gruppen ska heta Öregrundsrådet. 
Östhammars kommuns officiella namn på de lokala kompetensgrupperna är utvecklingsgrupper. Öregrunds lokala kompetensgrupp har haft följande namn: Öregrunds Utvecklingsgrupp, Öregrunds Utvecklingsråd och nu Öregrundsrådet.