Rådet samverkar med Öregrunds Hembygdsförening

20.12.2022

För att få en tydlig förankring i Öregrund har vi i december 2022 inlett en dialog med Hembygdsföreningen om hur vi ska samverka.